DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL CHEMISTRY                                                                       DEPARTMENT OF PHARMACEUTICS    

                 DR. NEHA TIWARI                                                                                                                                 DR. MITTAL MAHESHWARI     

                MRS. VANITA MARVANIYA                                                                                                                      DR. H.R PATEL

                MS. SEJU PATEL                                                                                                                                     DR. MITTAL PATANI

                MR.NIRAV SONI                                                                                                                                        MS. BANSI ZALAVADIA

               MR.NIVINRAJ MOURYA                                                                                                                                MR. HARSH CHUNARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MR. MAHESH RAIYANI

               MR.KARAN PARMAR                                                                                                                                  MS. SHARDDHA JOGANI  

                MR.SMIT PRAJAPATI                                                                                                                                   MR. DRON MODI     

                MS.SAMIRA IPROLIYA                                                                                                                                    MR.VIVEK PANDEY                                                                                                                             

              MS.KANCHAN MANDLIK                                                                                                                                    MS.ASHA SOLANKI 

                MS PRIYA PANDEY                                                                                                                                   MS. SANDHYA JAIN 

                MR. CHINTAN SHAH                                                                                                                                MR. NISHIT SHAH

                 MS. VISHWA CHAUHAN                                                                                                                         MR. MAULIK SHAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                               

    DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY                                                                                                       DEPARTMENT OF PHARMACOGNOSY                                   

                 DR. PRAGNESH PATANI                                                                                                                                   DR. N. M PATEL

                 DR. NISHKRUTI MEHTA                                                                                                                                   MR. RAKESH PATEL

                MS. SAINIKA KANJARIYA 

                 MS. PANKTI DALWADI